คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเปรียว คอสเมติกส์ ก่อตั้งขึ้นโดย คุณอดิพงษ์ พิริยะประไพพันธ์

โดยเริ่มเปิดให้บริการสาขาแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริเวณตรงข้าม โรงแรมท็อปแลนด์

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560  ได้เข้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ในนามบริษัท   เปรียว  คอสเมติกส์ จำกัด  วันที่  9  มิถุนายน  2560 เปิดให้บริการ  สาขา 2

บริเวณสี่แยกประชาอุทิศ

บริษัทเปรียว คอสเมติกส์ มีคณะกรรมการทั้งหมด 3 คน คือ

1. นายอดิพงษ์ พิริยะประไพพันธ์

2. นางสาวสุรีย์วัลย์ จันต๊ะวงค์

3. นายกิตติภพ คล้ายแจ้ง

expand_less